Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Sax Med Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-102/2010. ügyszámon eljárást indított a Sax Med Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. október 12-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Sax Med Kft-vel szemben, mert a különböző médiumokban megjelent hirdetéseiben olyan állításokat fogalmaz meg az általa forgalmazott ITCH Stopper nevű készülékről, melyek orvostechnikai eszközökre jellemzőek. A készülék azonban nem orvostechnikai eszköz, a közzétett tájékoztatások valószínűsíthetően szakmailag nem kellően megalapozottak és nem igazolhatóak.

Az eljárás alá vont a közzétett tájékoztatások tekintetében valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) Mellékletének 17. pontjában foglaltakat és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. november 16.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu