Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Magyar Telekom Nyrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-110/2010. ügyszámon eljárást indított a Magyar Telekom Nyrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. november 10-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Telekom Nyrt-vel szemben, mert nevezett vállalkozás a Nógrád megyében szolgáltató GERGI HÁLÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ügyfeleit névre szóló ajánlattal kereste meg és a szolgáltatóváltás érdekében telefonon arról nyújtott valótlan tájékoztatást, hogy a GERGI HÁLÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által nyújtott kábeltelevíziós szolgáltatás a jövőben megszűnik, ekként sarkallva a fogyasztókat az általa nyújtott műholdas szolgáltatás igénybevételére. A tájékoztatás szerint a fogyasztóknak az ajánlat keretében kedvezőbb feltételek mellett nyílt lehetőségük a szolgáltatóváltásra.

Fenti magatartásával a Magyar Telekom Nyrt. valószínűleg megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének rendelkezéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. december 15.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu