Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-126/2010. ügyszámon eljárást indított a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. december 21-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel (Vodafone) szemben, mert azt észlelte, hogy a Vodafone a Vodafone Internet 1G, a Vodafone Internet 5G, a Vodafone Internet Szabadon tarifacsomagok elkötelezettség nélküli, 3 munkanapos kipróbálási lehetőségével kapcsolatos kereskedelmi gyakorlata során - amennyiben az előfizető túllépte az időarányosan az adott felhasználási időszakra eső havidíj arányos részében foglalt forgalmat - a túlhasználat díja kiszámlázásra került.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed a Vodafone 2008. november 15-étől 2010. december 21-ig a Vodafone által kínált Internet-szolgáltatási tarifacsomagok elkötelezettség nélküli, 3 munkanapos kipróbálási lehetőségének népszerűsítésére alkalmazott teljes kereskedelmi gyakorlatára.

A Vodafone fenti magatartásával valószínűsíthetően - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6-7. § rendelkezéseinek, illetve a Fttv. Mellékletének 20. pontjában megfogalmazott tényállás megvalósításával - megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2011. január 6.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu