Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-124/2010. ügyszámon eljárást indított az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel szemben a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH észlelte, hogy az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (E.ON) 2009. június 1-jei hatállyal módosította teljes ellátásra vonatkozó szerződéseinek felmondási feltételeit. A módosítás szerint a szerződő felek az általuk megkötött szerződést csak minden naptári év január 1-jei fordulónapra mondhatják fel, szemben a korábbi gyakorlattal, amely szerint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) 176.§ (2) bekezdése alapján ellátott (ún. áteső) fogyasztók szerződésüket 30 napos felmondási határidővel bármikor felmondhatták.

A GVH rendelkezésére álló adatok szerint 2008. január 1-jén a volt közüzemi szolgáltatótól az E.ON versenypiaci kereskedőjéhez átkerült fogyasztók jelentős hányada továbbra is az E.ON-tól vásárolja a villamos energiát. Habár az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének 2009. január 1-jei bővítésével a fogyasztók egy része visszaléphetett az egyetemes szolgáltatásba, továbbá a fogyasztók egy része az elmúlt időszakban más versenypiaci kereskedőt választott, a rendelkezésre álló adatok szerint az eredeti áteső ügyfélállománynak nagyobb részét továbbra is az E.ON látta el 2009. júniusában.

Az E.ON a fentiek alapján, az egyedi és általános szerződési feltételeivel, illetve azok módosításával valószínűsíthetően megsérthette a Tpvt. 21. §-át, amely szerint tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni.

Az E.ON fent említett magatartása alkalmas lehet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikk (korábban: az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 82. cikke.) első bekezdése, illetve második bekezdés a), pontjának megsértésére is, amelyek szerint a belső piaccal összeegyeztethetetlen és ezért tilos egy vagy több vállalkozásnak a közös piacon vagy annak jelentős részén meglévő erőfölényével való visszaélése, amennyiben ez hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2011. január 17.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu