Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Vitaminkosár Gyógyszer Forgalmazó és Szolgáltató Kft-vel szembe

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-12/2013. ügyszámon eljárást indított a Vitaminkosár Gyógyszer Forgalmazó és Szolgáltató Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. február 1-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Vitaminkosár Gyógyszer Forgalmazó és Szolgáltató Kft-vel szemben, mert a Protexin Florea IBS elnevezésű termékének népszerűsítése során olyan állításokat tesz közzé, amelyek valószínűsíthetően nem kellően megalapozottak egyrészt a termék egészségre gyakorolt és gyógyhatásával kapcsolatban, másrészt az élelmiszerekre irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak. Ezen túlmenően feltételezhetően megtévesztően állítja, hogy a termék az egyetlen klinikai vizsgálattal igazolt hatású probiotikum Magyarországon.

A fenti magatartásával a Vitaminkosár Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontjában, és a 6. § (1) bekezdése b) pontjának bg), bj) és bk) alpontjaiban, valamint az Fttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával vélhetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, ezen felül az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (2) bekezdésének b) pontjában, és a 10. § (3) bekezdésében foglaltakat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. február 12.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu