Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Lyoness Hungary Kft-vel és a Lyoness Europe AG-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-17/2013. ügyszámon eljárást indított a Lyoness Hungary Kft-vel és a Lyoness Europe AG-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. február 12-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Lyoness Hungary Kft. és a Lyoness Europe AG vállalkozásokkal szemben, mert a Lyoness rendszerét, illetve a csatlakozásból eredő előnyöket olyan reklámokkal népszerűsítették, melyek a fogyasztók számára azt a benyomást kelthetik, hogy a vásárlás alkalmával a vásárlás időpontjában pénzvisszatérítésben, illetve kedvezményben részesülnek, továbbá, hogy a Lyoness Cashback kártya használata minden partnervállalatnál lehetséges.

A fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozások a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének b) pont bd) alpontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. március 6.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu