Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-53/2013. ügyszámon eljárást indított a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. június 12-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft-vel szemben, mert kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően tisztességtelen kereskedelmi folytatott:

  • a hivatalosság látszatát keltve a "Magyar Éremkibocsátó Intézet" megnevezést alkalmazza, Kft. cégformára utaló jelzés nélkül;

  • termékeit "kedvezményes", "most csak" áron kínálja, valós árkedvezmény megléte nélkül;

  • nemzeti pénzverdék hivatalos forgalmazójaként tünteti fel magát, bár kérdéses ennek alátámasztottsága, és

  • hangsúlyozza, hogy egyes termékei kizárólag szigorúan korlátozott darabszámon állnak rendelkezésre, amely tény a rendelkezésre álló adatok alapján nem alátámasztott.

Fenti magatartásával az Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének be) és bg) alpontjaiban, c) és g) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. augusztus 27.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu