Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az Energetikai Központ Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-60/2013. ügyszámon eljárást indított a Energetikai Központ Zrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. július 26-án versenyfelügyeleti eljárást indított az Energetikai Központ Zrt-vel szemben, mert az általa - villamosenergia-adásvételi szerződések közvetítésével és vételi szándéknyilatkozatok beszerzésével - megbízott ügynökök a fogyasztóknak nyújtott szóbeli tájékoztatás során valószínűsíthetően nem vagy nem egyértelműen adtak információt a kereskedelmi gyakorlat indítékáról és a kereskedőváltás lényeges tulajdonságairól, így kérdéses, hogy a fogyasztók megfelelő információkkal rendelkeztek-e az ügyletről.

Fenti magatartásával az Energetikai Központ Zrt. valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) és h) pontjaiban foglalt tényállást, amivel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. augusztus 27.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu