Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az Auchan Magyarország Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-65/2013. ügyszámon eljárást indított az Auchan Magyarország Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-65/2013. ügyszámon eljárást indított az Auchan Magyarország Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. augusztus 9-én versenyfelügyeleti eljárást indított az Auchan Magyarország Kft-vel (Auchan) szemben, mert az áruházaiban olyan reklámtáblákat helyezett el, melyeken saját és más áruházláncokban vásárolt termékek árainak összehasonlítását, illetve az elért árelőny mértékét tüntette fel. Ezen felül valószínűleg nem azonos szükségleteket kielégítő árukat hasonlított össze, s nem tárgyilagosan hasonlította össze az áruházak termékeit, illetve azok árát, így az árelőnyt sem. Ezen túlmenően a reklámtáblákon vélhetően megtévesztő tájékoztatásokat közölt az áruk jellemző tulajdonságairól, illetve a vásárlások során elérhető árelőny mértékéről is.

Fenti magatartásával az Auchan egyrészről valószínűsíthetőleg megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 13. § (2) bekezdésének a), b) és c) pontjait, másrészről a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének b) és c) pontjait.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. szeptember 5.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu