Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Vitabalans Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-69/2013. ügyszámon eljárást indított a Vitabalans Kft-vel szemben a gyógyszertárból vény nélkül kiadható gyógyszerek reklámozására vonatkozó szabályok, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. szeptember 5-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Vitabalans Kft-vel szemben, mert a Lacto Seven elnevezésű terméket népszerűsítő kereskedelmi kommunikációja során olyan egészségre gyakorolt állításokat fogalmazott meg, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerekre irányadó ágazati rendelkezéseknek. A Lopacut 2 mg termékének gyógyszer termékkategóriáját nem tüntette fel, s valószínűsíthetően megtévesztő módon tett közzé piacelsőségi állítást.

Fenti magatartásával valószínűsíthetően megsértette egyrészről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (2) bekezdése b) pontjában, másrészről a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 17. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat, ezeken felül pedig feltételezhetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltakat, és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. szeptember 30.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu