Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Kyäni Hungary Kft. és a Kyäni Europe AB vállalkozásokkal szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-70/2013. ügyszámon eljárást indított a Kyäni Hungary Kft. és a Kyäni Europe AB vállalkozásokkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. szeptember 18-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Kyäni Hungary Kft. és a Kyäni Europe AB vállalkozásokkal szemben, mert a Magyarországon forgalmazott Kyäni Sunrise, Kyäni NitroFX, Kyäni Nitro Xtreme, Kyäni Sunset, Nitro Xtreme Egészség Háromszög Csomag, és Egészség Háromszög Csomag elnevezésű étrend-kiegészítőket számos olyan egészségre ható tulajdonsággal, gyógyhatásra utaló állítással és egyéb kiemelt, speciális tulajdonságokkal népszerűsítették, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak, valamint vélhetően nem megalapozottan alkalmaztak piacelsőségi állításokat.

Fenti magatartással az eljárás alá vont vállalkozások egyrészről valószínűsíthetően megsértették a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat az Fttv. mellékletének 17. pontjában, és az Fttv. 6. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával, másrészről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (2) bekezdésének b) pontjában, illetőleg ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdésében előírt tilalmat - figyelemmel az Éltv. 10. §-a (4) bekezdésében foglalt rendelkezésre.

Továbbá a Kyäni Europe AB. és a Kyäni Hungary Kft. a Direct Selling Association (DSA) Etikai Kódexét magukra nézve kötelezőnek ismerik el, azonban az annak való megfelelőség nem nyert igazolást, így fenti magatartásával nevezett vállalkozások valószínűsíthetően megsértették a Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat az Fttv. 6. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. szeptember 30.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu