Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a LX-Line Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-72/2013. ügyszámon eljárást indított a LX-Line Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel szemben a megtévesztő reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH szeptember 20-án versenyfelügyeleti eljárást indított a LX-Line Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel szemben, mert olyan tájékoztatót küldött a gyógyszertáraknak a használt blokknyomtatók lecserélésére tett ajánlatával kapcsolatban, mely szerint kérdéses, hogy objektív képet adott-e arról, hogy

  • az adóügyi ellenőrző egység adott blokknyomtatóba való utólagos beépítése szabályszerű-e,

  • az NCR 7167-es típusú blokknyomtató csak az AP809-es típusú pénztárgéphez illeszthető jogszerűen,

  • ezen ajánlat alapján történő megrendeléssel a gyógyszertárak a jogszabályi követelményeknek meg nem felelő pénztárgépegységet vásárolnak.

Kérdéses továbbá az is, hogy az eljárás alá vont vállalkozás megalapozottan, minden körülményre kiterjedően adott-e tájékoztatást az általa nyújtandó garancia lehetőségéről.

Fenti magatartásával a LX-Line Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. valószínűsíthetően megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 12. § (2) bekezdésének a) pontjára figyelemmel - a Grt. 12. § (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. október 2.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu