Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a BG Distribution Hungary Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-68/2013. ügyszámon eljárást indított a BG Distribution Hungary Kft-vel szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és megtévesztő reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. szeptember 5-én versenyfelügyeleti eljárást indított a BG Distribution Hungary Kft-vel szemben, mert a Biogaia Protectis Junior elnevezésű termék népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációjában a szakmai felhasználókat valószínűsíthetően megtévesztő módon tájékoztatta a termék gyógy- és egészségre gyakorolt hatásáról, valamint a termék teszteltségével, kivitelezésének egyediségével és összetételének egyediségével kapcsolatban.

Fenti magatartásával a BG Distribution Hungary Kft. valószínűsíthetően megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 12. § (2) bekezdésének a) pontjára és (3) bekezdésére, a Grt. 12. § (1) bekezdésében foglaltakat.

Ezen túlmenően a fogyasztóknak szóló kereskedelmi kommunikációban a termékre vonatkozóan olyan állításokat tett közzé, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek. Továbbá egészségügyi szervezetek, illetve orvosok ajánlásával népszerűsíti a terméket, valamint megtévesztő módon állítja, hogy gyermekeken végzett széles körű klinikai vizsgálatokat folytattak le a készítményre vonatkozóan.

Ezzel a magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás valószínűsíthetően megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (2) bekezdésének b) pontjában, és 10. § (3) bekezdésében foglaltakat, valamint valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontjában, 6. § (1) bekezdése b) pontjának bk) alpontjában, illetve 3. § (2) bekezdésében foglaltakat, és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. november 5.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu