Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-77/2013. ügyszámon eljárást indított a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és a jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. október 14-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel (Vodafone) szemben, mert a "Legek Hálózata" szlogennel megjelenő kampányban szereplő reklámfilm és a további kommunikációs eszközök a leggyorsabb felsőfokú jelző használatával, valamint a szlogen, mint elsőségi állítás megjelenítésével, a legjobb hálózat üzenetét sugallta a fogyasztók számára, amely állítás valószínűsíthetően nem volt tárgyilagos.

Továbbá valószínűleg megtévesztő módon a legjobb hálózat benyomását keltette a fogyasztókban a "Legek Hálózata, 97,4%" emblémával, mivel a hálózat lényeges tulajdonságai tekintetében kérdéses volt, hogy az elsőségi állítás valamennyi szempontból helytálló-e.

Fenti magatartásával a Vodafone egyrészt valószínűsíthetően nem tett eleget a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 13. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tárgyilagos összehasonlítás követelményének, másrészt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

(Fttv.) 6. § (1) bekezdésének b) pontjaiban foglalt tényállás megvalósításával feltételezhetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. november 5.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu