A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatot indított a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.-vel szemben, hogy ellenőrizze, teljesítette-e a vállalkozás a 2013-ban, határozatban elrendelt kötelezettségeit.

A GVH a 2013. október 16-án meghozott döntésével, a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás egyidejű megszüntetése mellett az eljárás alá vont vállalkozás által vállalt kötelezettségek teljesítését rendelte el.

A 2014. december 19-én indított utóvizsgálatában azt ellenőrzi a GVH, hogy a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.-vel szemben lefolytatott Vj/108/2012. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban elrendelt kötelezettségek teljesültek-e.

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 76. § (2) bekezdése alapján az eljáró versenytanács határozatával befejezett ügyben a vizsgáló utóvizsgálatot tarthat. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-124/2014.

Budapest, 2015. január 10.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban