A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt eljárást indított a SAFE-TIME INTERNATIONAL Kft.-vel szemben.

A GVH 2014. szeptember 16-án versenyfelügyeleti eljárást indított a SAFE-TIME INTERNATIONAL Kft.-velszemben. A cég értékesítői az üdülési joggal már rendelkező fogyasztók számára a meglévő üdülési joguk piaci értékével, értékesítési lehetőségével és a továbbértékesítés folyamatával kapcsolatban valószínűsíthetően olyan tájékoztatást adnak, amelynek következtében az érintett fogyasztók a meglévő üdülési joguk továbbértékesítésére szóló megbízási szerződés megkötése mellett a vállalkozás által alkalmazott egyéb kedvezményprogramban való részvételre szóló szerződést is kötnek, az azzal járó szolgáltatási díj megfizetésével.

Fenti magatartásával a SAFE-TIME INTERNATIONAL Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-77/2014.

Budapest, 2014. november 11.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban