A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a BÁV-ZÁLOG Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben.

A GVH 2014. december 19-én versenyfelügyeleti eljárást indított a BÁV-ZÁLOG Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (BÁV-ZÁLOG Zrt.) szemben, mert azt észlelte, hogy a vállalkozás záloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően megtévesztő módon szerepel „a BÁV Záloghitel a piacon elérhető legmagasabb zálogkölcsön aranyfedezetre” szlogen, mivel

  • a feltüntetett („legmagasabb”) zálogkölcsön a piaci átlaghoz viszonyított, így feltételezhető olyan eset, amikor nem a BÁV-ZÁLOG Zrt. nyújtja a legmagasabb mértékű zálogkölcsönt,

  • kérdéses, hogy a BÁV-ZÁLOG Zrt. által nyújtott zálogkölcsön – aranytömb helyett a mindennapi életben, tömegesen előforduló zálogtárgyak elzálogosítása esetében is – a legmagasabb-e,

  • a BÁV-ZÁLOG Zrt. a népszerűsített zálogkölcsönt piaci átlaghoz viszonyítottan a legmagasabb díjtételekkel nyújtja, így a fogyasztó a fizetendő díjtételek révén vélhetően nem a legelőnyösebb üzletet köti meg.

Fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-122/2014.

Budapest, 2015. január 9.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban