A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Budapest Taxi Kft.-vel szemben.

A GVH 2014. december 19-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Budapest Taxi Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy a cég az általa alkalmazott kommunikációs eszközökkel, így a fogyasztóknak küldött SMS-ekkel és a rádióreklámmal feltételezhetően azt a benyomást keltette, hogy árgaranciája egyedülálló, holott Budapest területén az egyes személytaxival végzett szolgáltatások esetén hatósági árak érvényesek. A leírtak alapján felmerül, hogy az árgarancia alkalmazása nem a vállalkozás által nyújtott többletszolgáltatás, hanem jogszabályi rendelkezésen alapuló előírás.

Továbbá, az eljárás alá vont vállalkozás egyes kommunikációs eszközökön, valószínűsíthetően nem kellően megalapozottan azt a benyomást keltette, hogy az ő magatartása egy bizonyos rendeletben foglaltak tekintetében jogkövető, míg más vállalkozásoké nem. Ezen felül, a fogyasztói panaszok kivizsgálására vonatkozó, egyes kommunikációs eszközökön közzétett állításai azt a benyomást keltik, hogy a vállalkozás által végzett nyomon követhetőségi és panaszkivizsgálási rendszer egyedülálló.

Fenti magatartásával a Budapest Taxi Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 10. pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, valamint az Fttv. 6. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-121/2014.

Budapest, 2015. január 7.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban