A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a megtévesztő reklámra és az üzletfelek megtévesztésére vonatkozó tilalom feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Monsanto Hungária Kft.-vel szemben.

A GVH 2014. december 19-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Monsanto Hungária Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy a cég a 2014-ben a DEKALB repce vetőmag népszerűsítése során valószínűsíthetően olyan üzleti gyakorlatot alkalmazott, amely kapcsán felmerülhet, hogy a repce fajtakísérletekkel kapcsolatos eredményeit, mint jelentős információt homályos, érthetetlen, félreérthető módon tette közzé, ami alkalmas lehetett az üzletfelek gazdasági magatartásának befolyásolására.

A fenti magatartással a Monsanto Hungária Kft. valószínűsíthetően megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 12. §-ának (1) bekezdését a 2014. június 30-ig terjedő magatartása révén, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 8. §-ának (1) bekezdését a 2014. július 1-től folytatott magatartása által.

A közérdek védelme szükségessé teszi eljárás lefolytatását, figyelemmel arra, hogy valószínűsíthetően jogsértő gyakorlatával az eljárás alá vont vállalkozás az üzletfeleket az ország egész területén keresi meg.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-123/2014.

Budapest, 2015. január 10.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban