A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Posta Szerviz Kft.-vel szemben.

A GVH 2014. december 9-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Posta Szerviz Kft.-vel szemben, mert az LPA Bio-Actif elnevezésű, étrend-kiegészítő termék népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációjában a terméknek

  • valószínűsíthetően gyógyhatást tulajdonított,
  • valószínűsíthetően olyan, egészségre gyakorolt hatást megfogalmazó állításokat tett, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerekre irányadó ágazati szabályoknak,
  • illetve valószínűsíthetően megtévesztésre alkalmas állításokat tett közzé a termék teszteltségével és hatékonyságával kapcsolatban.

Fenti magatartásával a Posta Szerviz Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének b) pontjában – így különösen bg) és bk) alpontjaiban –, valamint 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (2) bekezdésének b) pontjában, illetve 10. § (3) bekezdésében foglaltakat, figyelemmel az Éltv. 10. § (4) bekezdésében foglaltakra.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-116/2014.

Budapest, 2014. december 23.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban