A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatot indított az Akácia Pharma Kereskedelmi Kft.-vel szemben, hogy ellenőrizze, teljesítette-e a vállalkozás a 2013-ban, végzésben elrendelt kötelezettségeit.

A GVH a 2013. november 3-án meghozott döntésével, az Akácia Pharma Kereskedelmi Kft.-vel szemben – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény egyes rendelkezéseinek feltételezett megsértése miatt – lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás egyidejű megszüntetése mellett az eljárás alá vont vállalkozás által vállalt kötelezettségek teljesítését rendelte el.

Az Akácia Pharma Kereskedelmi Kft.-vel szemben 2015. március 3-án indított utóvizsgálatában azt ellenőrzi a GVH, hogy a vállalkozással szemben lefolytatott Vj/18/2013. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott végzésben elrendelt kötelezettségek teljesültek-e.

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 76. § (1) bekezdése alapján a vizsgáló utóvizsgálatot tart a versenyfelügyeleti eljárás egyidejű megszüntetése mellett hozott végzésben foglalt, az eljárás alá vont által vállalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzése miatt. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/20/2015.

Budapest, 2015. március 16.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban