Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság

13. K. 30. 323/2004/10.

A személyesen eljárt dr. Balogh Béla (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében - amely perbe az alperes pernyertessége érdekében a Fővárosi Vízművek Rt. (Budapest) beavatkozott - meghozta a következő

végzést

A bíróság a pert megszünteti.

Kötelezi a felperest, hogy a Fővárosi Illetékhivatal felhívására fizessen meg az államnak 3.000.- ( Háromezer ) Ft feljegyzett - mérsékelt - kereseti illetéket.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet ennél a bíróságnál kell írásban, 4 példányban, a Fővárosi Ítélőtáblához címezve benyújtani.

Indokolás

A felperes keresetet terjesztett elő az alperes Vj-31/2001/22. számú határozatának bírósági felülvizsgálata iránt. A per első tárgyalását követően bejelentette, hogy a keresettől eláll.

Az alperes az elálláshoz - költségigény nélkül - hozzájárult. Költségigényt a beavatkozó sem kívánt a felperessel szemben érvényesíteni.

Fentiekre figyelemmel a bíróság a pert a Pp. 157.§. e) pontja alapján megszüntette.

A kereseti illeték mérséklése az 1990. évi XCIII. törvény 58.§. (2) bekezdésén, annak viselése a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (4) bekezdésén és a Pp. 82.§ (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. szeptember 28.

Jogerős: 2004. november 4-én.