Fővárosi Bíróság

Ügyszám: 2. K. 32883J2002/2.

Végzés

A Magyar Posta Rt felperes és Gazdasági Versenyhivatal alperes között folyó verseny ügyben bíróság a pert megszünteti.

A végzés ellen a jelenlévő alperes tekintetében a kihirdetéstől, a távollévő felperes tekintetében a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye.

Indokolás

A felperes az ügyben tartott első tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, a tárgyalás távollétében történő megtartását nem kérte.

Az alperes erre figyelemmel indítványozta, hogy a bíróság a pert szűntesse meg. Perköltségeire nem tartott igényt.

Előzőek alapján a bíróság a pert a Pp.157.§ d) pontja alkalmazásával - tekintetbe véve a Pp.159. § ( l ) bekezdését is - megszűntette.

Az alperesnek költség igénye nem volt, így e kérdésről a bíróságnak rendelkeznie nem kellett.

Budapest 2003. január 6.