Fővárosi Bíróság

2. K. 33448/2002/6.

A Fővárosi Bíróság a SáGa Foods Rt. felperesnek, a Gazdasági Versenyhivatal alperes ellen verseny ügyben meghozta a következő

végzést

A bíróság a pert megszünteti.

Kötelezi a bíróság a felperest hogy a per tárgyi illetékfeljegyzési joga folytán feljegyzett 10.000.- (Tízezer) Ft illetékből az állam javára külön felhívásra térítsen meg 1000.- (Egyezer) Ft mérsékelt illetéket, míg a fennmaradó 9000.- (kilencezer) Ft illetéket az állam viseli.

A végzés ellen a jelenlévő alperes tekintetében a kihirdetéstől, a távollévő felperes és IL.r. alperes tekintetében a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye.

Indokolás

A felperes kereseti kérelmeitől a per érdemi tárgyalása előtt 4. és 5. sorszám alatti beadványaiban elállt.

Az I.r. alperes perköltségeire nem tartott igényt.

A fentiekre tekintettel a bíróság a pert a Pp.157.§ e) pontja alkalmazásával - figyelemmel a Pp. 160.§ (1) bekezdésére is - megszüntette.

A perköltségek megfizetésére kötelezésről a bíróságnak a Pp.78.§-a alapján rendelkeznie nem kellett.

A mérsékelt illeték térítésére vonatkozó rendelkezés a többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 58 . § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2003. március 5.