Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
mint másodfokú bíróság
2.Kf.650.018/2015/14. szám

 

A Fővárosi Törvényszék a dr. Pallos István Ügyvédi Iroda ( ügyintéző: dr. P I ügyvéd) által képviselt Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt. "F.a." (8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3.) I.r., a Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda (9025 Győr, Simor püspök tere 5., ügyintéző: dr. M G ügyvéd) által képviselt Diamant International Malom Kft. (6500 Baja, Dózsa Gy. út 61-63.) II. r., és a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11., ügyintéző: dr. K M ügyvéd) által képviselt Első Pesti Malom- és Sütőipari Zrt. (1186 Budapest, Besence utca 11.) III. r., a Havasi Ügyvédi Iroda (9022 Győr, Kiss J. u. 7/A., ügyintéző: dr. H D ügyvéd) által képviselt Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt. (2821 Gyermely, Bajnai út 1.) IV. r., a dr. G Zs ügyvéd ( ) által képviselt Hajdúsági Gabonaipari Zrt. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 13.) V.r., a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11., ügyintéző: dr. G T ügyvéd) által képviselt Ócsai Malom Kft. (2364 Ócsa, Pesti úti major) VI. r., a Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda (9025 Győr, Simor püspök tere 5., ügyintéző: dr. M G ügyvéd) által képviselt Goodmills Magyarország Malomipari Zrt. (2900 Komárom, Klapka György út 40.) VII. r., a dr. Horváth Z. Péter Ügyvédi Iroda ( , ügyintéző: dr. H Z. P ügyvéd) és a Katona és Társa Ügyvédi Iroda (1125 Budapest, Fészek u. 16., ügyintéző: dr. K G ügyvéd) által képviselt „SIKÉR” Malomipari Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. (2800 Tatabánya, Gerecse utca 2.) VIII. r., a Kardos, Pető és Törőcsik Ügyvédi Iroda (6722 Szeged, Béke u. 5/a., ügyintéző: dr. T T ügyvéd) által képviselt Szatmári Malom Termelő és Kereskedelmi Kft. (5100 Jászberény, Nyíl u. 15.) IX. r., Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda ( , ügyintéző: dr. M L ügyvéd) által képviselt ABO MILL Malomipari Zrt. „F.a.” (4400 Nyíregyháza, Simai út 6.) X. r., a Dr. Sebők Levente-István Ügyvédi Iroda ( , ügyintéző: dr. S L I ügyvéd) által képviselt Szécsény-Mill Kft. (2255 Szentlőrinckáta, 059/18. hrsz.) XII. r., és a Herczeg Ügyvédi Iroda (7623 Pécs, Megyeri tér 2/b., ügyintéző: dr. H M ügyvéd) által képviselt LAMEPÉ Agrokémiai Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (7900 Szigetvár, Damjanich utca 29.) XIII. r. felpereseknek a dr. Ruszthiné dr. Juhász Dorina jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., Hiv. sz.: Vj-69/2008.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében, amely perbe a felperesek pernyertességének előmozdítása érdekében a Dr. Holobrádi Emese Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26., ügyintéző: dr. H E ügyvéd) által képviselt Cornexi Zrt. ,.F.a." (7020 Dunaföldvár, Reiter köz 9.), az alperes pernyertességének előmozdítása érdekében a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., ügyintéző: dr. Sz. I. ügyvéd) által képviselt Júlia Malom Kft. (6115 Kunszállás, Malom út 1.) beavatkozott, a Fővárosi Törvényszék 2012. évi szeptember hó 26. napján kelt 2.K.31.793/2011/90. számú ítélete ellen az alperes által 98., a II.r. felperes által 100., a III. r. felperes által 99., a IV.r. felperes által 96., az V.r. felperes által 101., a VII.r. felperes által 95., VIII.r. felperes 94., a IX.r. felperes által 92., Xa ,r. felperes által 103., és a XII.r. felperes által 97. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés alapján, a másodfokú eljárásban az I., VI. és XIII.r. felperesek által benyújtott csatlakozó fellebbezés folytán az alulírott helyen 2015. évi május hó 20. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel nem támadott rendelkezéseit nem érinti, fellebbezéssel támadott rendelkezéseit részben megváltoztatja, és a II., III., V., VI., VII., VIII., X. és XII. r. felperesek keresetét a fennmaradó részében is elutasítja, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felpereseket arra, hogy az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására fizessenek meg az államnak a Il.r. felperes 331.600 (azaz háromszázharmincegyezer- hatszáz), a III., VI., X. és XII,r. felperes 47.400 (azaz negyvenhétezer-négyszáz), az V.r. felperes 450.000 (azaz négyszázötvenezer), a Vll.r. felperes 118.400 (azaz száztizennyolc ezer-négyszáz) és a VlII.r. felperes 71.100 (azaz hetvenegyezer-egyszáz) forint további kereseti illetéket.

Kötelezi a Il.-XII.r. felpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek külön- külön 150.000 (azaz egyszáz-ötvenezer) - 150.000 (azaz egyszáz-ötvenezer) forint együttes első- és másodfokú (rész)perköltséget; fennmaradó költségeiket a felek maguk viselik.

Kötelezi végül a II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X. és Xll.r. felpereseket, hogy - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - fizessenek meg az államnak külön-külön 2.500.000 (azaz kétmillió-ötszázezer) - 2.500.000 (azaz kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési, míg a Vl.r. felperest, hogy ugyancsak az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - fizessen meg az államnak 1.600.000 (azaz egymillió-hatszázezer) forint csatlakozó fellebbezési illetéket; a fennmaradó fellebbezési, illetve csatlakozó fellebbezési illetéket az állam viseli.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.