Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kfv.II.37.672/2015/28.
A tanács tagjai:
dr. Buzinkay Zoltán a tanács elnöke,
dr. Márton Gizella előadó bíró,
dr. Tóth Kincső bíró
Az I. rendű felperes: Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt. „f. a.” (8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3.)
A II. rendű felperes: Diamant International Malom Kft. (6500 Baja, Dózsa Gy. út 61-63.)
A III. rendű felperes: Első Pesti Malom- és Sütőipari Zrt. (1186 Budapest, Besence utca 11.)
A IV. rendű felperes: Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt. (2821 Gyermely, Bajnai út 1.)
Az V. rendű felperes: Hajdúsági Gabonaipari Zrt. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 13.)
A VI. rendű felperes: Ócsai Malom Kft. (2364 Ócsa, Pesti úti major)
A VII. rendű felperes: Goodmills Magyarország Malomipari Kft. (2900 Komárom, Klapka György út 40.) mint a Goodmills Magyarország Malomipari Zrt. jogutóda
A VIII. rendű felperes: „SIKÉR” Malomipari Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. (2800 Tatabánya, Gerecse utca 2.)
A IX. rendű felperes: Szatmári Malom Termelő és Kereskedelmi Kft. (5100 Jászberény, Nyíl u. 15.)
A X. rendű felperes: ABO MILL Malomipari Zrt. „f. a.” (4400 Nyíregyháza, Simái út 6.)
A XII. rendű felperes: Szécsény-Mill Kft. (2255 Szentlőrinckáta, 059/18. hrsz.)
A XIII. rendű felperes: LAMEPÉ Agrokémiai Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (7900 Szigetvár, Damjanich utca 29.)
Az I. rendű felperes képviselője: Dr. Pallos István Üewédi Iroda (ügyintéző: [...])
A II. és a VII. rendű felperesek képviselője: Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda (ügyintéző: [...] ügyvéd, 9025 Győr, Simor püspök tere 5.) és Oppeinheim Ügyvédi Iroda (ügyintéző: [...] ügyvéd, 1053 Budapest, Károlyi u. 12.)
A III. és a VI. rendű felperesek képviselője: [...] ügyvéd (1061 Budapest, Andrássy út 11.)
A IV. rendű felperes képviselője: Havasi Ügyvédi Iroda (ügyintéző: [...] ügyvéd, [...])
Az V. rendű felperes képviselője: [...] ügyvéd (4024 Debrecen, Piac u. 22. II/6.)
A VIII. rendű felperes képviselője: [...] ügyvéd (Dr. Horváth Z. Péter Ügyvédi Iroda, [...])
A IX. rendű felperes képviselője: Kardos, Pető és Törőcsik Ügyvédi Iroda (ügyintéző: [...] ügyvéd, 6722 Szeged, Béke u. 5/a.)
A X. rendű felperes képviselője: Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda (ügyintéző: [...]
ügyvéd, 4030 Debrecen, Diószegi út 1-3.)
A XII. rendű felperes képviselője: Dr. Sebők Levente-István Ügyvédi Iroda (ügyintéző: [...] ügyvéd, [...])
A XIII. rendű felperes képviselője: Herczeg Ügyvédi Iroda (ügyintéző: [...] ügyvéd, [...])
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: dr. Számadó Tamás jogtanácsos
Felperesi beavatkozó: Comexi Zrt. „f. a.” (7020 Dunaföldvár, Reiter köz 9.)
Felperesi beavatkozó képviselője: Dr. Holobrádi Emese Ügyvédi Iroda (ügyintéző: [...] ügyvéd, [...])
Alperesi beavatkozó: Júlia Malom Kft. (6115 Kunszállás, Malom út 1.)
Alperesi beavatkozó képviselője: Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: [...] ügyvéd, 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.)
A per tárgya: versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat bírósági felülvizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó felek: a II. rendű, a III. rendű, az V. rendű, a VI. rendű, a VII. rendű, a VIII. rendű, a IX. rendű, a XII. rendű felperesek és az alperes
A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.018/2015/14. számú ítélete
Az elsőfokú bíróság határozata: Fővárosi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság  2.K.31.793/2011/90. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria

 • a Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.018/2015/14. számú ítéletének felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem érinti, a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelemmel támadott részei tekintetében a IX., XII. és a XIII. rendű felperesekre vonatkozó részében hatályában fenntartja, egyéb rendelkezései tekintetében hatályon kívül helyezi;

 • az elsőfokú bíróság ítéletét a VIII. rendű felperesre vonatkozó rendelkezései tekintetében akként változtatja meg, hogy a VIII. rendű felperes esetében a jogsértés időtartama 2005 áprilistól 2008. áprilisig terjedő időszakban állapítható meg, ezért a VIII. rendű felperessel szemben a jogsértésért kiszabott bírság összegét 180.000.000 (száznyolcvanmillió) forintra leszállítja, továbbá a VIII. rendű felperest terhelő kereseti részilleték összegét 852.600 (nyolcszázötvenkettőezer-hatszáz) forintra felemeli, az állam által viselendő kereseti részilleték összegét 47.400 (negyvenhétezer-négyszáz) forintra leszállítja;

 • az elsőfokú ítéletet ezt meghaladóan helybenhagyja;

 • a VII. rendű felperesnek az előzetes döntéshozatal kezdeményezése iránti kérelmét elutasítja;

 • kötelezi a II., III., V., VI., VII., VIII. rendű felpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperes részére fejenként 150.000 (százötvenezer) forint másodfokú és 90.000 (kilencvenezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget;

 • kötelezi a IX. rendű felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 90.000 (kilencvenezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget;

 • kötelezi a XII. rendű felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 120.000 (százhúszezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget;

 • kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a XIII. rendű felperesnek 90.000 (kilencvenezer) forint felülvizsgálati perköltséget;

 • kötelezi a II., III., V., VII., VIII. rendű felpereseket, hogy fizessenek meg az államnak felhívásra fejenként 2.500.000 (kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési és 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket;

 • kötelezi a VI. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1.250.000 (egymillió-kétszázötvenezer) forint csatlakozó fellebbezési illetéket és 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket;

 • kötelezi a IX. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket;

 • kötelezi a XII. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

A le nem rótt 2.500.000 (kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési illetéket és 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.