Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint másodfokú bíróság
ítélete


Az ügy száma: Kf.IV.38.050/2018/8. szám
A tanács tagjai: Dr. Patyi András a tanács elnöke, Dr. Varga Eszter előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró
A felperes: MasterCard Europe SA (Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium)
A felperes jogi képviselője: Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda; eljáró ügyvéd: [...]; helyettesítési ügyvéd: [...]
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes jogi képviselője: [...] kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata
A fellebbezést benyújtó fél: az alperes
A fellebbezéssel támadott határozatot hozó bíróság neve, határozatának kelte és száma: Fővárosi Törvényszék 2018. június 19. napján kelt 6.K.700.019/2018/8. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 6.K.700.019/2018/8. számú ítéletét helybenhagyja.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 500.000 (ötszázezer) forint másodfokú perköltséget.
A tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt fellebbezési illetéket az állam viseli.
Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.