Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon:
(06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám:
Vj/46/2012.
Iktatószám:
Vj/46-244/2012.

 Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) és a Dr. Máttyus Ádám Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) által képviselt MasterCard Europe SA (Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium) vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

 Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a MasterCard Europe SA 2011. február 8-tól 2013. december 31-ig gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósított meg a bankközi jutalékának a versenytársának a piacról való kiszorítására alkalmas módon történő meghatározásával.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács 88.000.000,- Ft, azaz Nyolcvannyolc millió forint bírságot szab ki a MasterCard Europe SA-val szemben.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közléstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.