Nyomtatható verzió PDF formátumban 

Fővárosi Törvényszék
2Kf7650.180/2013/6. szám 

A Fővárosi Törvényszék a dr. Kónya Ügyvédi Iroda (   ügyintéző: dr. K T ügyvéd) által képviselt Propharmatech Kft. (3300 Eger, Kertalja u. 32.) felperesnek a dr. Bitai Zsófia jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj/035-25/2012.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2013. évi április hó 24. napján kelt 11.K,30.132/2013/8. számú végzése ellen a felperes által 10. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2014. évi március hó 19. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 50.000 (azaz ötvenezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - további 108.000 (azaz egyszáznyolcezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.