Nyomtatható verzió PDF formátumban 

Fővárosi Törvényszék
2.Kf. 650.180/2013/8.

A Fővárosi Törvényszék a dr. Kónya Ügyvédi Iroda (   ügyintéző: dr. K T ügyvéd) által képviselt Propharmatech Kft. (3300 Eger, Kertalja u. 32.) felperesnek a dr. Bitai Zsófia jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest. Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj/035-25/2012.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2013. évi április hó 24. napján kelt 11.K.30.132/2013/8. számú végzése ellen a felperes által 10. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott napon meghozta a következő

végzést:

A Fővárosi Törvényszék a 2.Kf.650.180/2013/6. számú ítéletének rendelkező részét akként javítja ki, hogy a felperest a további 108.000 (azaz egyszáznyolcezer) forint fellebbezési illeték megfizetésére kötelező rendelkezést mellőzi; valamint az ítélet indokolási részének utolsó bekezdését akként javítja ki, hogy ... mivel a felperes a fellebbezésén a tárgyi illetékfeljegyzési jog ellenére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 39.§ (1) bekezdése és 46.§ (1) bekezdése szerinti mértékű fellebbezési illetéket teljes egészében lerótta, ezért e körben a másodfokú bíróságnak rendelkeznie nem kellett...

A végzés ellen a rendelkező rész kijavítása tekintetében a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, amelyet a Fővárosi ítélőtáblához címzetten ennél a bíróságnál kell írásban, 3 példányban benyújtani.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.