Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.192/2015/4. szám

A Fővárosi Törvényszék a dr. T T ügyvéd (...) által képviselt ÚT-GARANTOR Kft. (1153 Budapest, Szerencs u. 172.) I. rendű és OTYS-ÚTTECHNIKA Kft. (2030 Érd, Bádogos u. 57.) II. rendű felpereseknek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj/48/2013.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. évi október hó 30. napján kelt 30.K.31.036/2015/13. számú ítélete ellen a felperesek által 14. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2016. évi június hó 22. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét azzal hagyja helyben, hogy a felpereseket terhelő kereseti illetéket külön-külön 1.119.000 (azaz egymillió-száztizenkilencezer) - 1.119.111 (azaz egymillió-száztizenkilencezer) forintra felemeli.

Kötelezi a felpereseket arra, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek külön-külön 50.000 (azaz ötvenezer) - 50.000 (azaz ötvenezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - ugyancsak külön-külön 1.492.000 (azaz egymillió-négyszázkilencvenkettőezer) - 1.492.0000 (azaz egymillió-négyszázkilencvenkettőezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.