Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
8.K.30.471/2016/9.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12. Ybl Palota 3. em) és a Jekkel Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt Ryanair Ltd. (Írország; Co. 104547 Dublin Airport, Corporate Head Office, Airside Business Park Swords) felperesnek a dr. Számadó Tamás és dr. Dán Judit jogtanácsosok által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat (Vj/66-72/2014.) bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a bíróság meghozta a következő

ítéletet:

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 250.000,- (kettőszáz-ötvenezer) forint perköltséget.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy fizessen meg az államnak - az illetékügyben eljáró hatóság külön felhívására 1.500.000,- (egymillió-ötszázezer) forint kereseti illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Fővárosi Törvényszéknek címezve, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon kell írásban, három példányban benyújtani.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.