Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kpkf.670.140.2016/4. szám

A Fővárosi Törvényszék a [...] felperesnek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., 1391 Budapest, 62. Pf. 211., hivatkozási szám: Vj/89/2014.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. évi február hó 10. napján kelt 5.K.33.285/2015/8. számú végzése ellen a felperes által 9. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

végzést:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

Kötelezi a felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 15.000 azaz tizenötezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 9.000 (azaz kilencezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen a végzés ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.