Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kfv.III.37.147/2021/13.
A tanács tagjai: Dr. Kalas Tibor a tanács elnöke, Dr. Vitál-Eigner Beáta előadó bíró, Dr. Sugár Tamás bíró
A felperes: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.)
A felperes képviselője: Dr. Petrányi Dóra Ügyvédi Iroda (1125 Budapest, Gereben utca 4/b., eljáró ügyvéd: ), és a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt Szendrő Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., eljáró ügyvéd: )
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Az alperes képviselője: Dr. Mayer Erika Noémi kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyügyben indult közigazgatási jogvita
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó felek: alperes
A felülvizsgálati kérelem száma: 19.
Az elsőfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Fővárosi Törvényszék 2020. december 15. napján hozott 106.K.704.357/2020/17. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 106.K.704.357/2020/17. számú ítéletének felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem érinti, a felülvizsgálati kérelemmel támadott rész vonatkozásában az alperes 2020. március 12. napján kelt VJ/21-96/2018. számú határozatának II. pontját megsemmisítő és az alperest e körben új eljárásra kötelező rendelkezését hatályon kívül helyezi és a keresetet e körben is elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 1.500.000 (egymillióötszázezer) forint együttes elsőfokú és felülvizsgálati eljárási költséget.
Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 750.000,- (hétszázötvenezer) forint kereseti részilletéket és 3.500.000,- (hárommillió-ötszázezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.