Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/21/2018.
Iktatószám: VJ/21-125/2018.

A Vj/21-91/2018. számú határozat Vj/21-95/2018. számú
kiegészítő határozattal egybefoglalt változata
Nyilvános változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.), valamint a helyettesítésre önállóan jogosult dr. P. D., dr. Sz. Sz. (1053 Budapest, Károlyi u. 12.), dr. T. Zs. és dr. K. G. ügyvédek és a Szabó Dudás Hargita Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Corvin tér 10.) által képviselt  Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult VJ/21/2018. számú versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. § (1) bekezdés f) pontja alapján megállapítja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a 2016 augusztusától 2017. április 30-ig alkalmazott Next S és Next M tarifacsomagokkal 2 év hűségidővel lakossági ügyfeleknek kínált mobiltelefon készülékeket, valamint mobiltelefon készülékeket egyéb áruval együtt népszerűsítő kereskedelmi kommunikációs eszközein azt a látszatot keltette, hogy a reklámozott készülékért kizárólag a hirdetésben feltüntetett árat (ellenértéket) kell a fogyasztónak megfizetnie, de nem utalt arra, hogy – bár az a készülékár elkerülhetetlen eleme – a fizetendő havidíj készülékárat is tartalmaz, illetve arra, hogy az mekkora. Ezzel megvalósította az 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tényállást, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt tilalmat.
  2. Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a Magyar Telekom Nyrt.-t 670.000.000,- Ft, azaz hatszázhetvenmmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.
  3. Az eljáró versenytanács kötelezi a Magyar Telekom Nyrt.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül [ÜZLETI TITOK]. Az eljáró versenytanács kötelezi a Magyar Telekom Nyrt.-t, hogy [ÜZLETI TITOK] megvalósításának részletes igazolását dokumentumokkal alátámasztva 2020. május 30-ig nyújtsa be a Gazdasági Versenyhivatalnak.
  4. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. § (1) bekezdés o) pontja alapján megállapítja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatási gyakorlata nem volt jogsértő azon kommunikációk esetében, amelyek egyáltalán nem utalnak arra, hogy a népszerűsített készülék Telekom Next S / Next M tarifacsomag vásárlásához kapcsolódik, illetve amelyek egyértelműen megkülönböztetik a Next S/Next M csomagok készülékes és készülék nélküli változatának havidíját.
    A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar