Vj-32/2002/22

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a WS Teleshop Kft. (Győr) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a WS Teleshop Kft. által forgalmazott Princess Hot Pot főzőedény és Body Shaper testformáló reklámjainak képi és szöveges tartalma alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

E magatartás, azaz a Body Shaper testformáló reklámjának változatlan tartalmú sugárzásának folytatását a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül megtiltja.

Az eljárás alá vont vállalkozással szemben 2.000000 (azaz kétmillió) Ft bírságot szab ki, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 100320000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bíróságnak címzett, nem halasztó hatályú felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

I.

 • 1)

  A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban GVH) az 1996. évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70.§ (1) bekezdése alapján verseny-felügyeleti eljárást indított annak megállapítására, hogy a WS Teleshop Kft. (a továbbiakban: Teleshop) eljárás alá vont vállalkozás által az ATV kereskedelmi televízióban és az MTV1 közszolgálati televízióban 2001. szeptember hónaptól kezdődően megjelentetett - edény, tollkészlet, és edzőkészülék forgalmazását népszerűsítő - reklámok szövegezése alkalmas volt-e a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, megjelentetésük jogsértőnek minősül-e a Tpvt. 8.§-ban foglaltak értelmében.

II.

 • 2)

  A Cégbíróság által 1994. szeptember 13-án nyilvántartásba vett eljárás alá vont vállalkozás a WS Teleshop International GmbH termékeinek a kizárólagos forgalmazója. A Teleshop a háztartási főzőedényektől, az autóápoló szerek, és testedző eszközökig terjedő termékválaszték értékesítését kezdetben országos és helyi vásárokon végezte, majd 2001. év szeptemberétől csomagküldés útján is forgalmazza áruit. A forgalmazott áruk a minőséget, esztétikai megjelenést tekintve megfelelnek a fogyasztói elvárásoknak, az egyes termékek többfunkciós mivolta ugyanakkor részletes használati tájékoztatást, útmutatót igényel. A Teleshop piaci részesedése - a Magyar Áruküldők Egyesületének adatai alapján - hozzávetőleg másfél százalékos a csomagküldő piacon.

 • 3)

  Az eljárás alá vont Teleshop vállalkozás 2001. év szeptemberétől az ATV kereskedelmi televízió (a továbbiakban: ATV) műsorában rendszeresen (naponta, hétvégéken több alkalommal), az MTV1 közszolgálati televízió (a továbbiakban: M1) műsorában esetenként, reklámfilmek sugárzásával népszerűsítette termékeit. Az anyacég által készített német nyelvű reklámfilmeket magyar hangbemondással (hangszinkron) és feliratokkal vetítették.

 • 4)

  A televíziós csatornákon az eljárás alá vont egyik reklámhirdetésének tárgya a "Princess Hot Pot" fantázianevet (a továbbiakban, a Versenytanács fordításában: királylány lábosa) főzőedény volt. A "királylány lábosa" reklámban az edény fogyasztói árát 39. 980 Ft-ban jelölték meg. A meghirdetett ár mellett a képernyőn - az árcsökkentésre utaló, vastag vonallal áthúzott - 49. 900 Ft-os ár szerepelt.

  A reklám szövege szerint:

  "Ez a csodálatos multifunkcionális készülék 49.900 forintba kerül, de ha Önök most azonnal felhívnak bennünket és megrendelik az ára csak 39.980 forint."

 • 5)

  A "királylány lábosa" reklám szerint a főzőedény megvásárlásával ajándékokban is részesül a vásárló. Az ajándékokat ingyenes ráadásként hirdették, és az ajándékok mellett, azok "értékét" is feltüntették. Az ajándékok értéke rendre a következők voltak: szendvicssütő - 19.980 Ft, kézi mixer - 14.980 Ft, kávéfőző-kombi - 24.980 Ft, borotva - 19.980 Ft.

  A reklámszöveg szerint:

  "Önök több mint 80 ezer forintértékű terméket kapnak tőlünk ajándékba, és ezért csak egyetlen egy terméket kell megrendelniük, és ez nem más, mint a Princess Hot Pot."
  És később, "Ha a következő 30 percben rendelik meg a Hot Potot még egy senso xgl borotvát is kapnak tőlünk ajándékba."

 • 6)

  A Teleshop vállalkozás 2001. év szeptember és december között árusította a Penalli nevet hordozó tollat. A tollat népszerűsítő reklámot az ATV és az M1 csatornákon rendszeresen, illetve esetenként sugározták. A reklámban a toll tulajdonságainak, használatának és használati értékének képi és szöveges bemutatása után a következő szöveg hallható:

  "De mit kell Önnek fizetnie egy ilyen töltőtollért? 40.000 Ft-ot? 20.000 Ft-ot? Nem! 7900 Ft-ért az Öné!" A szöveggel párhuzamosan a képernyőn az egymást váltó áthúzott 40. 000 Ft és a 20. 000 Ft feliratok helyét a 7900 Ft vette át.

  A reklámhirdetés szerint a toll megvásárlásával a vásárló ajándékokban (további öt tollban) is részesül.

 • 7)

  Az eljárás alá vont vállalkozás egy másik termékét, a "Body Shaper" fantázianevet viselő (a továbbiakban, a Versenytanács fordításában: testformáló) edzőkészülék reklámhirdetését 2001. szeptembertől 2001. decemberig szintén az ATV és az M1 csatornákon sugározták rendszeresen, illetve esetenként. A reklámban "Minden idők legkisebb és leghatékonyabb edzőkészülékét" , az "egyenesen Kaliforniából érkezett 2001-es fitness trend"-et megtestesítő szobai (kézi roller) sporteszközt mutatták be. A sporteszköz használatát bemutató képsorok és szöveg után a képernyőn megjelent egy kinagyított árcédula, 20.000 Ft feltüntetésével, a következő szöveg kíséretében:

  "A Body Shaper, mint máshol már látták 20. 000 Ft-ba kerül. Ha azonban Önök most telefonálnak, és azonnal megrendelik ezt az egyedülálló edzőkészüléket, megkapják 16.000 Ft helyett, nem 13.000 Ft-ért, hanem a hihetetlen, mesebeli, soha nem látott 9990 Ft-os áron."
  Néhány másodperccel később a reklámban újra megismételték:
  "Most, a soha nem látott legjobb akciós áron 9990 Ft-ért."

III.

 • 8)

  A vizsgálati jelentés indítványozta jogsértés megállapítását a 4), 5) 6) és 7) pontokban leírt reklámok esetében a Tpvt. 8.§ (2) bekezdés d) pontja alapján. A 6) pontban leírt "testformáló" edzőkészülék reklámhirdetése esetében a jelentés a Tpvt. 8.§ (2) bekezdés a) pontjába ütköző jogsértés megállapítását is indítványozta.

 • 9)

  A vizsgálat a "királylány lábosa" reklám esetében feltárta, hogy az eljárás alá vont a főzőedényt - akkor még ajándékok nélkül - országos és helyi vásárokon 29.980 Ft- ért árusította. A reklámban áthúzva szereplő 49.900 Ft-os áron a főzőedény + ajándékok együttest korábban nem forgalmazták, és az ajándékként kínált termékek Magyarországon nincsenek forgalomban. Az ajándékok mellett feltüntetett árak tehát nem tekinthetők valós magyar piaci áraknak. A reklámban kínált ajándékokat megkapták a főzőedény vásárlói.

  A vizsgálat megtévesztésre alkalmasnak találta a főzőedény látszólagos árcsökkentésének sugalmazását és az ajándékok mellett feltüntetett valótlan árak szerepeltetését. A látszólagos árengedmény és a nem magyar piaci árak a különösen kedvező vásárlás képzetét kelthette a potenciális vásárlóban.

 • 10)

  A "Penalli" tollat népszerűsítő reklámban a feltüntetett 40 ezer és 20 ezer forintos összegek, a vizsgálat megállapítása szerint, szintén valótlan áraknak tekinthetők, mivel az eljárás alá vont vállalkozás soha nem forgalmazta a tollat a feltüntetett, a tényleges 7990 Ft-os eladási árhoz képest jelentősen magasabb árakon. A vizsgálati jelentés szerint a fentiekkel a reklámhirdetés kimerítette a Tpvt. 8.§ (2) bekezdés d) pontjában foglaltakat. A vizsgálat megtévesztésre alkalmasnak találta a toll reklámhirdetésében szereplő jelentős mérvű látszólagos árcsökkentés sugalmazását, amely a vásárlóban a különösen kedvező vásárlás hamis képzetét kelthette. A reklámban kínált ajándékokat megkapták a tollkészlet vásárlói.

 • 11)

  A Teleshop vállalkozás forgalmazta "testformáló" edzőkészülék népszerűsítését szolgáló reklám esetében a vizsgálati jelentés a "legkisebb" és a "leghatékonyabb" felsőfokú jelzők alkalmazását, továbbá a különösen nagy árengedmény sugalmazását találta a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak. A reklámban szereplő, "16 ezer forint helyett, nem 13 ezer forintért, hanem a hihetetlen, soha nem látott 7990 Ft-os áron" hirdetett termék tényleges ára a forgalmazás kezdetétől 9990 Ft volt. A vizsgálati jelentés szerint a Teleshop vállalkozás reklámhirdetése kimerítette a Tpvt. 8.§ (2) bekezdés d) pontjában foglaltakat.

 • 12)

  A vizsgáló indítványozta bírság kiszabását. A fentebb bemutatott reklámfilmek esetében a jogsértést súlyosnak ítélte, különös tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozás hosszú időn keresztül - 7, illetve 4 hónapig - egy nagy 51%-os nézettségű kereskedelmi csatornán rendszeresen, és az országos nézettségű közszolgálati televíziós csatornán hirdetett.

IV.

 • 13)

  Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint az anyavállalattal állandó üzleti kapcsolatban álló Princess GmbH termékeinek a piaci bevezetése érdekében 2001. szeptembere óta televíziós reklámok segítségével népszerűsíti a vállalkozás termékeit. A Teleshop vélekedése szerint a külföldi partnertől átvett reklámokban a fogyasztókat megfelelően tájékoztatja a megvásárlásra kínált termék tulajdonságairól, áráról, annak megvásárlása esetén a piac-bevezetési célzattal adott ajándéktárgyak tulajdonságairól és értékéről.

 • 14)

  Az eljárás alá vont előadta, hogy az ajándékként kínált termékek korábban magyarországi forgalomban nem voltak, az ajándéktárgyak küldésével azokat a fogyasztókkal kívánták megismertetni. A társaság célja a termékek magyarországi piacbevezetése, ezért a termékeket a fogyasztók kedvezményes, ún. bevezető áron vásárolhatják meg. A reklámokban feltüntették azt az árat is, amely áron a bevezetési időszak lejárta után kívánják forgalmazni a terméket. Az ajándéktárgyak értékének feltüntetése is a bevezetési időszak lejárta utáni árat hivatott közölni a fogyasztókkal. Megrendelés esetén, a fogyasztók az ajándéktárgyakat hiánytalanul megkapták. Az árak meghatározása - mutatott rá az eljárás alá vont - a Princess GmbH által rendelkezésre bocsátott árlista alapján történt. Álláspontjuk szerint a fogyasztókat nem tévesztették meg sem a megvásárolt, sem az ajándékba kapott termékekről adott tájékoztatásban.

 • 15)

  A nyilvános tárgyaláson az eljárás alá vont jogi képviselője megerősítette, hogy a Princess Hot-Pot főzőedény esetében bevezető árakról volt szó, míg a Body Shaper testformáló esetében megjegyezte, hogy a reklámállítás alátámasztására hiányoznak a bizonyító erejű dokumentumok. Az eljárás alá vont képviselője elismerte, hogy tévedés volt, noha nem szándékos, a több mint 80.000.- Ft szövegű hirdetés megjelentetése, s ezt a későbbiekben korrigáltak. Azt kérte, hogy a Versenytanács vegye figyelembe, hogy az eltérés a 80.000.- Ft-os összeg és a valóban feltüntetett összeg között mindössze 80-100.- Ft.

 • 16)

  Az eljárás alá vont képviselője előadta, hogy a 30 percen belüli vásárlás reklámösszefüggése nem tekinthető megtévesztőnek és hivatkozik az Európai Közösség Frankfurti Bíróságának az eljárás alá vont vállalkozást érintő állásfoglalására, amely kimondja, hogy a fogyasztókat felnőttnek és racionális vásárlónak kell tekinteni: fel kell tételezni azt is, hogy a fogyasztók racionálisan döntenek a reklám megtekintése után a vásárlásról. Ennek következtében nem, vagy csak kevéssé tartható az, hogy a hamis látszat fennállna. Az eljárás alá vont képviselője kifogásolta a Versenytanács előzetes álláspontjában a 8.§ (2) bekezdés a), illetőleg d) pontok együttes fennállásának megállapítását, és úgy vélte, hogy a különösen előnyös vásárlás látszata nem állt fenn a főzőedénnyel kapcsolatos reklámmal.

 • 17)

  Az eljárás alá vont képviselője előadta, hogy a Body Shaper testformálóból a társaság által elért bevétel csekély mérvű volt, míg a Princess Hot-Pot főzőedény esetében az eljárás alá vont képviselőjének véleménye szerint a társaság a főzőedény eladásából származó nyeresége nem áll arányban a vizsgálati jelentésben megjelölt bírság összegével.

 • 18)

  Az eljárás alá vont képviselője megismételte és arra kérte a Versenytanácsot, hogy tekintsen el a bírságtól tekintettel arra, hogy a WS Teleshop vállalkozás a vizsgálat megindulását követően már jogkövető magatartást valósított meg és megváltoztatta a vizsgáló által kifogásolt reklámfilmet. Másodsorban felhívta arra a figyelmet, hogy a reklámfilmet már nem sugározzák a kereskedelmi, illetőleg a közszolgálati televízióban. Harmadrészt pedig a banális számtani összeadásbeli tévedésre hívta fel a Versenytanács figyelmét, tartalmilag pedig a reklámfilm-gyártók hibájára vezette vissza a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálója által kifogásolt problémákat.

 • 19)

  Az eljárás alá vont képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a WS Teleshop vállalkozás piaci részesedése a csomagküldő szolgálatokkal vagy postai úton csomagot továbbító vállalkozások között csak mintegy másfél százalékos, másrészt hangsúlyozta, hogy a televíziós csatornák esetében a nézettség kategóriáját kell figyelembe venni és nem pedig az országos lefedettséget, jelen esetben két televíziós csatorna: az ATV Kereskedelmi csatorna, amelynek 51,4 %-os lefedettséget van, ez még nem jelenti azt az eljárás alá vont képviselője szerint, hogy minden második ember látná vagy nézné az ATV csatornát, és az országos közszolgálati vagyis a M1 csatorna esetében pedig a nézettség az meglehetősen alacsony.

 • 20)

  A fentiek alapján az eljárás alá vont jogi képviselője kérte, hogy a Versenytanács az előzetes állásponthoz képest, tekintsen el a bírságtól, tekintettel arra, hogy több mint 80.000.- Ft reklámösszefüggés esetében a tévedés rendkívül kismértékű.

V.

 • 21)

  A Versenytanács következetes gyakorlata szerint a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmát megfogalmazó törvényhelynek elsősorban azon magatartások esetében van versenyjogi relevanciája, amely magatartások - a versenyviszonyok torzításával - hátrányosan befolyásolják a fogyasztói döntések szabadságát. A versenytörvény a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának két esetét különbözteti meg: a fogyasztók megtévesztését és a fogyasztók választási szabadságának korlátozását jelentő üzleti módszerek alkalmazását.

 • 22)

  A Tpvt. 8.§ (1) bekezdése rendelkezik a gazdasági versenyben a fogyasztók megtévesztésének a tilalmáról. A Tpvt. 8.§ (2) bekezdés a) pontja szerint, a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen már, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A Tpvt. 8.§ (2) bekezdés c) pontja szerint megtévesztésnek minősül, ha az áru értékesítésével összefüggésben a kapcsolódó ajándékokról ad megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A Tpvt 8.§ (2) bekezdés d) pontja szerint pedig megtévesztésnek minősül, ha a különösen előnyös vásárlás hamis látszatát keltik.

 • 23)

  A tájékoztatás, a reklámhirdetések megtévesztésre alkalmas mivoltát a reklám egész (képi és szöveges) tartalma, illetve a reklámnak a tudati folyamatok révén a fogyasztói döntésre kifejtett hatása alapján kell megítélni.

 • 24)

  A Versenytanács álláspontja szerint, figyelemmel a 9) pontra, az eljárás alá vont Teleshop vállalkozás a "Princess Hot Pot" főzőedény reklámjának szövegezésével megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adott a látszólagos árengedmény sugalmazásával. A reklámhirdetés szövege és képi megjelenítése a Tpvt. 8.§ (1) és (2) bekezdés c), és d) pontokba foglalt tilalmakba ütközik.

  A Versenytanács megítélése szerint - a vizsgálói állásponttal ellentétben - nem megtévesztő az ajándékok értékének reklámbeli feltüntetése, annak ellenére, hogy azok a németországi piac értékítéletét és nem a magyar piaci árakat tükrözik. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó (ajándék) termékeket Magyarországon nem forgalmazzák, elfogadható az eljárás alá vont vállalkozás által a vizsgálathoz benyújtott nyilatkozat erre vonatkozó részlete, azaz a vállalkozás külföldi partnerének (német) árlistája és a megfelelő árfolyam segítségével történő átszámítás.

  Az ajándékok összértékére vonatkozó reklámszöveg ( "Önök több mint 80 ezer forintértékű terméket kapnak tőlünk ajándékba" ) valótlan tényt állít, tekintettel arra, hogy az ajándékok feltüntetett összértéke kevesebb, mint 80 ezer forint. A Versenytanács álláspontja szerint, a valótlan tényállítás megítélése a különösen előnyös vásárlás látszatának megteremtésé miatt esik súlyosabban a latba. A fogyasztó tudatában - mégha felnőtt és racionális is - az a látszat keletkezhetett, hogy egy lényegesen kisebb összeg kifizetésével szert tehet egy jelentős - "több mint 80 ezer forint" - értéket képviselő ajándék termékegyüttesre, s emellett még a reklámban hirdetett főzőedényt is megkapja. A Versenytanács értékelése szerint, ellentétben tehát az eljárás alá vont vállalkozás jogi képviselőjének tárgyaláson kifejtett érvelésével - a kismértékű számtani eltérést a hamis látszat keltése összefüggésében, s nem pedig önmagában kell értékelni.

  A Versenytanács véleménye szerint ugyancsak a hamis látszat megteremtésére alkalmas a gyors vásárlásra serkentő reklámszöveg. A reklámszöveg ( "ha most azonnal felhívnak", "ha a következő 30 percben rendelik meg" ), alkalmas volt az adásidőhöz igazodó különösen előnyös vásárlás hamis látszatának keltésére.

  A Versenytanács megjegyezte ugyanakkor, hogy a reklámban ellentmondás van a nyújtott ajándékok elnyerésének feltételei között is: a szöveg először a főzőedény megrendeléséhez köti a bemutatott 4 (négy) ajándéktárgy elnyerését, majd később a megrendelés és a harminc percen belüli hívás feltételeit állítja.

 • 25)

  A Versenytanács - a vizsgálói állásponttól eltérően - nem találta jogsértőnek az eljárás alá vont Penalli tollat népszerűsítő reklámhirdetését ( "De mit kell Önnek fizetnie egy ilyen töltőtollért? 40.000 Ft-ot? 20.000 Ft-ot?" ). A reklámban feltüntetett és említett forintösszegek a szövegösszefüggés alapján nem a reklámozott toll árára, hanem a hasonló tulajdonságokkal rendelkező ismert márkanevek által forgalmazott tollak árára próbál - ügyetlenül bár - utalni.

 • 26)

  A Versenytanács megállapította, hogy a Body Shaper testformáló reklámhirdetésének szövege és képi megjelenítése a Tpvt. 8.§ (1) és (2) bekezdés a), c), és d) pontokba foglalt tilalmakba ütközik.

 • 27)

  A Versenytanács - az Előzetes Álláspontját felülvizsgálva - a Teleshop vállalkozás "testformáló" reklámhirdetésében szereplő "másutt 20 ezer forintért" , továbbá "16 ezer forint helyett, nem 13 ezer forintért, hanem a hihetetlen, soha nem látott 9990 Ft-os áron" szövegrészleteket a különösen előnyös vásárlás látszatának megteremtésére alkalmasnak minősítette. A Versenytanács a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak ítélte a felsőfokú jelzők használatát a "testformáló" reklámjában, mivel azok valóságtartalmát az eljárás alá vont bizonyítani nem tudta.

VI.

 • 28)

  A fentiekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 78.§ (1) és (2) bekezdések alapján, az eset összes körülményét figyelembe véve, a rendelkező részben meghatározott bírság kiszabását találta indokoltnak.

 • 29)

  A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. június 28.