Fővárosi Bíróság

2. K. 32651/2002/3-I.

Végzés

Hiv.sz: Vj-32/2002.

A bíróság, a W.S. Teleshop Kft. (Győr) felperesnek, a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen folyamatban volt - versenyügyben - határozat felülvizsgálata iránti perében,

a felperes 3-as sorszám alatt, a 2-es sorszámú ítélettel szemben benyújtott fellebbezését hivatalból elutasítja.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet - a Legfelsőbb Bírósághoz címezve - jelen bíróságnál lehet 3 példányban benyújtani.

Indokolás

A bíróság 2-es sorszámú ítéletével a felperes keresetét elutasította. Az ítéletet a felperes 2003.01.20 napján vette át, míg az ítélet elleni fellebbezését 2003.02.05. napján adta ajánlott küldeményként postára.

A fellebbezési határidő a Pp. 234. § (1) bekezdésére tekintettel, 2003.02.04 napján lejárt, tehát a felperes fellebbezése egy nappal elkésett. A felperes igazolási kérelmet nem terjesztett elő, ezért az elsőfokú bíróság a Pp. 324.§ (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárásban is alkalmazandó Pp.105.§ (1) bekezdésére figyelemmel a Pp.237. § első fordulata alapján a felperes fellebbezését hivatalból elutasította.

Budapest, 2003. február 17.