Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-167/2004/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vallo Saft Holding A/S kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Wink A Kft., Wink B Kft. és Wink C Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Vallo Saft Holding A/S irányítást szerezzen a Wink A Kft., a Wink B Kft. és a Wink C Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező Vallo Saft Holding A/S (a továbbiakban: Vallo) 2004. október 11-én több szerződést kötött a Wink A Kft., a Wink B Kft. és a Wink C Kft. (a továbbiakban együtt: Wink-csoport) jelenlegi tulajdonosaival, melyek révén üzletrészeik többségének megszerzésével irányítást szerez azok felett.

 • 2)

  A korábbi tulajdonosok vállalták, hogy ... [1] évig az érdekeltségükbe tartozó vállalkozások a Wink-csoport jelenlegi működési területét érintően nem lépnek fel versenytársként a magyar piacon.

 • 3)

  A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2004. október 26-án kelt kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 4)

  A kérelmező a vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást 2004. november 23-án teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 5)

  A Vallo az AGRANA Beteiligungs AG és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: Agrana-csoport) tagja.

 • 6)

  A kérelmező irányítása alá tartozó magyarországi vállalkozások 2003. évben tízmilliárd forintot meghaladó nettó árbevételt értek el elsősorban cukor, édesítőszerek és melasz értékesítéséből. Ezek mellett az Agrana-csoporthoz tartozó Hungáriaobst Gyümölcsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. almasűrítmény, továbbá annak melléktermékei (almaaroma, almatörköly) előállításával foglalkozik, részesedése a magyarországi almasűrítmény forgalomból nem éri el a 10 százalékot.

 • 7)

  A Wink-csoport almasűrítmény előállításával, almafacsemeték forgalmazásával foglalkozik, továbbá üzemeltet egy mezőgazdasági termelőket kiszolgáló áruházat.

 • 8)

  A Wink-csoport 2003. évi nettó árbevétele meghaladta az ötszázmillió forintot, részesedése a magyarországi almasűrítmény forgalomból 1-2 százalék.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 9)

  A Vallo a Wink-csoport tagjai felett, azok üzletrészei többségének megszerzésével a Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján irányítást szerez, ami - mint több vállalkozás feletti irányításszerzés - a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b.) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 10)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) 2003. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Wink-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 11)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 12)

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) szerint.

 • 13)

  Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport azonos tevékenysége az almasűrítmények előállítása. Együttes részesedésük azonban Magyarországon - mint érintett földrajzi piacon (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) - nem haladja meg a 20 százalékot, ezért az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai. Ezen túlmenően a Wink-csoport semmilyen formában nem kapcsolódik az Agrana-csoporthoz, így az összefonódásnak vertikális- és portfolió hatásai sem lehetnek. A Wink-csoport piaci részesedése alapján káros konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 14)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 15)

  Az engedély a Tpvt. 30. § (5) bekezdése alapján kiterjed a 2) pont szerinti versenykorlátozásra, mert az a magyar piacra nézve az érintett áruk tekintetében nem lép túl az irányítás alá kerülő vállalkozások jelenlegi működési körén, és időtartama sem haladja meg a három évet, amit a Versenytanács kialakult gyakorlata szerint elfogadhatónak tart.

 • 16)

  A Versenytanács a 13) pontban írtakra is tekintettel a Közleményben foglaltak alapján a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 17)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forint előzetesen lerótta.

 • 18)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 19)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. december 6.


Jegyzetek

 • :: d1e133

  üzleti titok!