Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-95/2006/24

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a L`Orelle Bt. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont az általa forgalmazott "rhinoBeam" készülékről a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adott 2004-től internetes honlapján, illetőleg a "Természetgyógyász" című magazin 2004/12. számában.

A Versenytanács az eljárás alá vontat a határozat kézhezvételétől számított 8 nap elteltével eltiltja a "rhinoBeam" készülékről internetes honlapján megjelentetett jogsértő tájékoztatás közzétételétől.

A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a jelen határozatot legkésőbb az annak kézhezvételétől számított 8. naptól 30 napon keresztül teljes terjedelmében internetes honlapján tegye közzé a főoldalról a fogyasztók által egyszerűen elérhető módon.

A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 300.000 Ft (Háromszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

Az ügyben utóvizsgálati eljárás keretében született döntés: Vj-95/2006/032