Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-051/2008/023.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Országos és Budapesti Fodrász, Fogtechnikus, Kéz-, Lábápoló és Műkörömépítő, Szíkvízkészítő, Kelmefestő-Vegytisztító Szakmai Ipartestület (Budapest) ellen a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértés tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Magyar Országos és Budapesti Fodrász, Fogtechnikus, Kéz-, Lábápoló és Műkörömépítő, Szíkvízkészítő, Kelmefestő-Vegytisztító Szakmai Ipartestület (továbbiakban: MOSZI vagy Ipartestület) a gazdasági verseny korlátozásának tilalmába ütköző magatartást tanúsított, amikor 1997-től 2008-ig Ajánlás elnevezéssel internetes honlapján, illetve saját kiadású fogtechnikai szaklapjában minimum árakat tett közzé a fogtechnikusi szolgáltatásokra vonatkozóan.

A Versenytanács kötelezi a MOSZI-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül

  • internetes honlapján, annak nyitó oldaláról elérhetően, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül (legalább három hónapos időtartamig) teljes terjedelemben tegye közzé a Versenytanács jelen határozatát,

  • valamint a Dental Dialógus c. szaklapnak a következő számában és a tagjainak szóló ajánlott levélben a Versenytanács határozata rendelkező részének idézésével hívja fel az olvasók és a tagok figyelmét arra, hogy az általa korábban közzétett ajánlott minimálárakat ne alkalmazzák, azokra a szerződő partnereikkel való kapcsolatok során, a bíróság előtti eljárásokban, egyéb esetekben ne hivatkozzanak.

A Versenytanács kötelezi továbbá a MOSZI-t 3.000.000 -Ft (Hárommillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.