Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-51/2008/049.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. A. Gy. ügyvéd (12. sz. Ügyvédi Iroda), illetve a S. L. (Fogtechnikus Ipartestület elnöke) által képviselt Magyar Országos és Budapesti Fodrász, Fogtechnikus, Kéz-, Lábápoló és Műkörömépítő, Szíkvízkészítő, Kelmefestő-Vegytisztító Szakmai Ipartestület (Budapest) ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács elrendeli a 2009. október 15-én kelt, Vj-51/2008/23. számú határozatában foglalt azon kötelezettség haladéktalan végrehajtását, amelynek értelmében a Magyar Országos és Budapesti Fodrász, Fogtechnikus, Kéz-, Lábápoló és Műkörömépítő, Szíkvízkészítő, Kelmefestő-Vegytisztító Szakmai Ipartestület köteles

  • internetes honlapján, annak nyitó oldaláról elérhetően, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül (legalább három hónapos időtartamig) teljes terjedelemben közzétenni a Versenytanács Vj-51/2008/23. számú határozatát,

  • a Dental Dialógus c. szaklap következő számában és a tagjainak szóló ajánlott levélben a Versenytanács Vj-51/2008/23. számú határozata rendelkező részének idézésével felhívni az olvasók és a tagok figyelmét arra, hogy az általa korábban közzétett ajánlott minimálárakat ne alkalmazzák, azokra a szerződő partnereikkel való kapcsolatok során, a bíróság előtti eljárásokban, egyéb esetekben ne hivatkozzanak.

A Versenytanács a Magyar Országos és Budapesti Fodrász, Fogtechnikus, Kéz-, Lábápoló és Műkörömépítő, Szíkvízkészítő, Kelmefestő-Vegytisztító Szakmai Ipartestületet végrehajtási bírság megfizetésére kötelezi. A végrehajtási bírság napi összege e végzés kézhezvételét követő 30 napban napi 20.000 Ft (azaz húszezer forint), azt követően napi 30.000 Ft (azaz harmincezer forint).

A naponta esedékes végrehajtási bírság megfizetése a jelen végzés kézhezvételétől mindaddig terheli az eljárás alá vontat, amíg kötelezettsége maradéktalan teljesítését nem igazolja a Versenytanács számára. A végrehajtási bírságot a kötelezett eljárás alá vont a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni. A tárgyhónapban felmerült végrehajtási bírság a hónap utolsó napján esedékessé válik.

Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.