Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/143-047/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. M. J. ügyvéd által képviselt Beck Reisen Kft. és Varga ügyvédi iroda (eljáró ügyvéd: dr. V. J.) által képviselt a Beck Tours & Plan Utazási és Kereskedelmi Kft. eljárás alá vont vállalkozások ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény alapján indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vontak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak azáltal, hogy a vizsgált tájékoztatási eszközökön a dél-törökországi kirándulást/körutazást ingyenes utazásként valamint a Beck Utazási Klubtagság ingyenességét kedvezményként tüntették fel.

A Versenytanács kötelezi a Beck Reisen Kft.-t 5.000.000 Ft (azaz Ötmillió forint), a Beck Tours & Plan Utazási és Kereskedelmi Kft.-t 3.000.000 Ft (azaz Hárommillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek teljesíteni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.