Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Beck Tours & Plan Kft. és a Beck Reisen Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-143/2009. ügyszámon eljárást indított a Beck Tours & Plan Kft. és a Beck Reisen Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt.

A GVH 2009. november 3-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Beck Tours & Plan Kft. és a Beck Reisen Kft. ellen mivel észlelte, hogy a vállalkozások olyan szórólapokat és névre szóló DM leveleket küldtek számos fogyasztónak, amelynek tartalma szerint a címzett 5 éves Beck utazási klub-tagságot és egy 8 napos - ingyenes nyereményként beállított, általuk szervezett és lebonyolított - dél-törökországi körutazást nyert 2x2 fő részére. Ezzel szemben a körutazáson való részvétel az utasra nézve további költségeket (az első állomásra történő kiutazás díja mellett egyszeri szervezési díjat) jelentett.

Fenti magatartásukkal eljárás alá vontak valószínűsíthetően megsértették a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. §-ának (4) bekezdése szerinti mellékletének 20. pontját.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. január 13.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu