Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/144-049/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. D. M. jogi és szabályozási igazgató és dr. Sz. R. jogi szakterület vezető által képviselt UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban vállalt kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tárgyában indult utóvizsgálati eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács megállapítja, hogy a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. nem teljesítette maradéktalanul a Versenytanács 2010. május 27-én kelt, Vj-144-029/2009. számú végzésében előírt kötelezettségeket.

A Versenytanács a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.-t 1.000.000 Ft (Egymillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.