Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-144-029/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. D. M. jogi igazgató és dr. Sz. R. által képviselt UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben kötelezi a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.-t alábbi vállalásai teljesítésére:

  • 2010. szeptember 1. napjától a HDMI kimenettel ellátott médiabox-szal nem rendelkező előfizetői felé (új vagy meglévő előfizetők részére egyaránt) - az előfizető ilyen irányú kérése esetén - külön díj (melynek összege legalább 2011. december 31-ig 1.000 Ft/hó) ellenében elérhetővé tesz olyan médiaboxot, amely rendelkezik HDMI kimenettel,

  • a fenti igénybe vételi lehetőséget a szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben ("ÁSZF") 2010. szeptember 1. napi hatályba lépési időponttal közzéteszi, amely ÁSZF módosításról a hatályos hírközlési szabályoknak megfelelően előfizetőit a számlalevélen elhelyezett közleménnyel, az ÁSZF módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően közvetlenül értesíti,

  • a fentiek teljesülését (azaz az igénybe vételi lehetőség ÁSZF-ben történő feltüntetését és az előfizetők értesítését) annak megtörténte után legkésőbb 2010. szeptember 30-ig a Gazdasági Versenyhivatal felé igazolja a Nemzeti Hírközlési Hatóság felé benyújtott ÁSZF szövegének és az előfizetők felé megküldött értesítés mintapéldányának bemutatásával.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.