Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-144/2009. ügyszámon eljárást indított UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. november 16-án versenyfelügyeleti eljárást indított a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. (UPC) ellen, mert az kereskedelmi kommunikációja során a digitális kábeltévé szolgáltatását - az analóg műsorszórással összehasonlítva - a digitális műsorszórás előnyeit hangsúlyozva népszerűsíti, azonban az általa kínált egyes kábeltévé alapcsomagok, így például a digital bronze, digital bronze dvr, digital gold, digital gold dvr szolgáltatási csomagok analóg csatlakozású, digitális csatlakozásra nem alkalmas eszközzel vehetők igénybe.

A fenti magatartással a UPC valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-ának (1) bekezdésében és 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt kereskedelmi gyakorlatot és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-ának (1), illetve (3) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. január 13.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu