Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/063-035/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kosik Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Kosik Kristóf) által képviselt Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben kötelezi a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.-t a következő vállalásai teljesítésére:

  • a HDMI kimenettel ellátott set-top-box-szal nem rendelkező (új vagy meglévő) előfizetők számára - az előfizető ilyen irányú kifejezett kérése esetén - 2011. szeptember 1. napjától külön díj ellenében olyan set-top-box megvásárlását teszi lehetővé, amely rendelkezik HDMI kimenettel,

  • a fenti igénybevételi lehetőséget a szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeiben 2011. szeptember 1. napi hatályba lépési időponttal közzéteszi, és a módosításról az előfizetőit a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a számlalevélben feltüntetve tájékoztatja,

  • az általános szerződési feltételek módosításának megtörténtét és az azzal kapcsolatos közzétételi/tájékoztatási kötelezettség teljesítését legkésőbb 2011. szeptember 30. napjáig a Gazdasági Versenyhivatal felé igazolja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére benyújtott módosított általános szerződési feltételek szövegének, illetve az előfizetők részére számlalevélen történt tájékoztatás mintapéldányának bemutatásával.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.