Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-63/2010. ügyszámon eljárást indított a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. július 5-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-vel (Digi Kft.) szemben, mert kereskedelmi kommunikációja során a televíziós műholdas szolgáltatását digitálisként népszerűsíti, azonban az általa kínált szolgáltatási csomagok analóg csatlakozású, digitális csatlakozásra nem alkalmas eszközzel vehetők igénybe.

Fenti magatartásával a Digi Kft. feltételezhetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. és 7. §-ának rendelkezéseiben foglalt megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. július 27.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Zenisek Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu