Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/005-063/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Móró István ügyvezető által képviselt CREDITSWISS Pénzügyi Szolgáltató Kft. (Budapest) és a Sáfrán Katalin ügyvezető által képviselt KALOMUNA CREDIT 2010 Pénzügyi Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a versenyfelügyeleti eljárást a CREDITSWISS Pénzügyi Szolgáltató Kft. által működtetett fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, a szerződéskötéshez közvetlenül kötődő kereskedelmi gyakorlatok - azaz a reklámok kivételével a további vizsgált kereskedelmi gyakorlatok - vonatkozásában megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.