Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/005-055/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a [...] ügyvezető által képviselt [...] és a [...] ügyvezető által képviselt [...] eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Irodájának a [...]-vel szemben eljárási bírságot kiszabó, Vj/005-042/2011. számú végzését helybenhagyja.

E végzés ellen annak közlésétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemnek van helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.